top of page

THIẾU NHI THÁNH THỂ - ĐOÀN TÔMA THIỆN
VIETNAMESE EUCHARISTIC YOUTH MOVEMENT TÔMA THIỆN CHAPTER

OLLV.png
TNTT TMT LOGO v2.png

Lịch Sử Thành Lập Đoàn

Vào năm 1992, tại thành phố San Jose, một nhóm thanh thiếu niên với tinh thần yêu Thánh Thể đã cùng nhau góp sức dựng nên một Ðoàn mới dưới Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể gọi là Ðoàn Tôma Thiện. Đoàn đã đặt lời đáp là “Trung Thành,” noi gương thánh Tôma đã trung thành với Chúa tới lúc hy sinh mạng sống của mình.

Ngày 9 tháng 9 năm 1992 là ngày Bổn Mạng lần thứ nhất của Ðoàn. Ðây là ngày mà chính cha Tuyên Úy Guise Nguyễn Ðức Trọng đã bổ nhiệm cho anh Gioan Baotixita Nguyễn Thế Vũ làm người Ðoàn Trưởng đầu tiên của Ðoàn Tôma Thiện.

 

Các Huynh Trưởng bắt đầu tổ chức các sinh hoạt lôi cuốn các em như những buổi picnic. Hấp dẫn hơn là những buổi cắm trại Biển Ðỏ huấn luyện tông đồ đội trưởng, trại Bình Minh của đoàn vào mùa hè, và các hoạt động khác nhau trong suốt cả năm học.

 

Bên cạnh sự dấn thân của các Huynh Trưởng, các em Thiếu Nhi cũng rất hăng say tham dự các phong trào khác như tổ chức các cuộc thăm viếng những cụ già cô đơn trong các bệnh viện nhân dịp Giáng Sinh. Ngoài những cuộc đi thăm viếng, các em cũng biết tạo niềm vui Ðoàn qua buổi Trung Thu. Ðoàn TMT đã thành lập được một Ca Ðoàn Thiếu Nhi hát Lễ trong các Thánh Lễ Chúa Nhật mỗi tháng và một Ban Phụng Vụ chuyên lo đọc Thánh Thư, giúp Lễ, dâng của Lễ, xin tiền, v.v...

 

Sau 8 năm sinh hoạt ở nhà thờ Chúa Ba Ngôi, Đoàn Tôma Thiện đã di chuyển qua nhà thờ St. Patrick (bây giờ đổi tên nhà thờ Đức Mẹ La Vang) năm 1999. Năm 2012, nhà thờ St. Patrick bị cháy do hỏa hoạn, được xây dựng lại vào năm 2023, và được đổi tên thành Đức Mẹ La Vang. Hiện giờ, đoàn sinh hoạt mỗi chiều Chúa Nhật lúc 1:30, và sau đó các em đoàn sinh tham dự Thánh Lễ thiếu nhi lúc 4:00pm. 

The History of TMT 

In the city of San Jose in 1992, a group of youths, under the leadership of the Vietnamese Eucharistic Youth Society, created a group called "Thomas Thien." The group followed the model of loyalty portrayed by a Vietnamese Martyr, St. Thomas Thien, until his martyrdom.

 

The 9th of September in 1992 was the group's first anniversary, when Father Joseph Nguyễn Ðức Trọng, who was then the head chaplain of the region, gave the blessing to Nguyễn Thế Vũ as the first head coordinating-leader of Thomas Thien.

 

Together, the coordinating leaders began to organize stimulating events, such as picnics, to pull together the Vietnamese youths. More engaging are the annual "Red Sea" training camps for the team leaders, the summer camps for the youth members, and various activities throughout the entire school year.

 

Under the leadership of the coordinating leaders, the youths also participated in the annual Christmas caroling for elders in convalescent homes. Besides partaking in various community services, the youth members also engage themselves in activities that promote the unity of the group, such as participating in the Mid-Autumn festival. In addition, the Thomas Thien Eucharistic Youth Society has developed a youth choir, singing for mass every month, and a liturgical group to coordinate the readings of the Gospel and numerous other services in mass.

 

After eight years of calling the playground of Holy Trinity church home, our youth group relocated to St. Patrick's Church in downtown San Jose in the year 1999. In 2012, St. Patrick's Church was demolished due to a fire, rebuilt in 2023, and was renamed Our Lady of La Vang. Throughout many years of hardships without a church and remote activities and lessons due to covid, the Thomas Thien Eucharistic Youth Society continues to persevere and is still standing strong. Currently, the Thomas Thien chapter meets at Our Lady of La Vang Church every Sunday at 1:30 p.m. and attends mass afterward from 4:00 – 5:00 p.m.

bottom of page