top of page

BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT - SUNDAY READING

Nhấn vào bên dưới để xem các bài đọc Chúa Nhật theo từng tháng 

Click below to see our Monthly Sunday Reading

BÀI ĐỌC THÁNG 07/2024 - JULY 2024 READINGS

Chúa Nhật XIV Thường Niên – Năm B

Fourteenth Sunday in Ordinary Time

July 7th 2024

Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm B

Fifteenth Sunday in Ordinary Time

July 14th  2024

Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm B

Sixteenth Sunday in Ordinary Time

July 21st 2024

Chúa Nhật XVII Thường Niên – Năm B

Seventeenth Sunday in Ordinary Time

July 28th 2024

BÀI ĐỌC THÁNG 06/2024 - JUNE 2024 READINGS

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kito – Năm B

The Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ

June 1st & 2nd 2024

Lễ Thánh Tâm Chúa Giesu – Năm B

Solemnity of Most Sacred Heart of Jesus

June 7th 2024

Chúa Nhật X Thường Niên – Năm B

Tenth Sunday in Ordinary Time

June 8th & 9th 2024

Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm B

Eleventh Sunday in Ordinary Time

June 15th & 16th 2024

Chúa Nhật XII Thường Niên – Năm B

Twelfth Sunday in Ordinary Time

June 22nd & 23rd 2024

Lễ Thánh Phero và Phalo

Solemnity of Saints Peter and Paul, Apostles

June 29th 2024

Chúa Nhật XIII Thường Niên – Năm B

Thirteenth Sunday in Ordinary Time

June 29tn & 30th 2024

BÀI ĐỌC THÁNG 05/2024 - MAY 2024 READINGS

Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm B

Sixth Sunday of Easter

May  5th 2024

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

Solemnity of the Ascension of the Lord

May 12th  2024

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – Năm B

Pentecost Sunday

May 19th 2024

LỄ CHÚA BA NGÔI – Năm B

The Solemnity of the Most Holy Trinity

May 26th 2024

BÀI ĐỌC THÁNG 04/2024 - APRIL 2024 READINGS

Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm B

Lòng Thương Xót Chúa

Second Sunday of Easter
Sunday of Divine Mercy

Apr. 7th  2024

Chúa Nhật III Phục Sinh

Third Sunday of Easter

Apr. 14th  2024

Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm B

Fourth Sunday of Easter

Apr. 21h 2024

Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm B

Fifth Sunday of Easter

Apr. 28th 2024

BÀI ĐỌC THÁNG 03/2024 - MARCH 2024 READINGS

Chúa Nhật  III  Mùa Chay - B

Third Sunday of Lent

Mar 3rd  2024

Chúa Nhật  IV  Mùa Chay - B

Forth Sunday of Lent

Mar 10th  2024

Chúa Nhật  V  Mùa Chay - B

Fifth Sunday of Lent

Mar 17th 2024

Lễ Kính Thánh Giuse

Solemnity of Saint Joseph

Mar 24th 2024

Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B

Palm Sunday of the Lord’s Passion

Mar 24th 2024

Thứ Năm Tuần Thánh - Năm B

Thursday of Holy Week

Mar 28th 2024

Thứ Sáu Tuần Thánh - Năm B

Good Friday of the Lord’s Passion

Mar 29th 2024

Thứ Bảy Tuần Thánh - Vọng Phục Sinh

Holy Saturday At the Easter Vigil in the Holy Night of Easter

Mar 30th 2024

Lời Chúa Lễ Vọng Phục Sinh

At the Easter Vigil in the Holy Night of Easter

Mar 30th 2024

Chúa Nhật Phục Sinh

Easter Sunday The Resurrection of the Lord

Mar 31th 2024

BÀI ĐỌC THÁNG 02/2024 - FEBRUARY 2024 READINGS

Chúa Nhật V Thường Niên – Năm B

Feb 4th  2024

Thánh Lễ Giao Thừa

Feb 9th 2024

Tết Nguyên Đán - Mùng 1 Tết

Thánh lễ Tân Niên - Năm B

Feb 10th 2024

Tết Nguyên Đán - Mùng 2 Tết 

Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ

Feb 11th 2024

Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm B

Feb 11th  2024

Mùng 3 Tết - Thánh hoá Công Ăn Việc Làm

Feb 12th 2024

 

Thứ Tư lễ Tro

Third Sunday in Ordinary Time

Feb 14th 2024

Chúa Nhật I-  Mùa Chay - Năm B

Fourth Sunday in Ordinary Time

Feb 18th 2024

Chúa Nhật II-  Mùa Chay - Năm B

Fourth Sunday in Ordinary Time

Feb 25th 2024

BÀI ĐỌC THÁNG 01/2024 - JANUARY 2024 READINGS

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời

Solemnity of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God

Jan 1st 2024

Lễ Chúa Hiển Linh

The Epiphany of the Lord

Jan 7th 2024

Chúa Nhật II Thường Niên-B

Second Sunday in Ordinary Time

Jan 14th 2024

Chúa Nhật III Thường Niên-B

Third Sunday in Ordinary Time

Jan 21th 2024

Chúa Nhật IV Thường Niên-B

Fourth Sunday in Ordinary Time

Jan 28th 2024

bottom of page