top of page

LỊCH SỬ GIÁO XỨ - PARISH HISTORY

Parish Promotional Video
Thánh Lễ Trọng Thể Thánh Hiến & Khánh Thành Thánh Đường ĐMLV

Giáo Xứ Thánh Patrick có lịch sử lâu đời. Đây là một trong hai giáo xứ đầu tiên tại thành phố San Jose được thành lập vào năm 1872. Từ những năm 1980, nơi đây quy tụ đông đảo giáo dân Việt Nam và trở thành giáo xứ cho người Việt Nam. Nhà thờ Thánh Patrick ban đầu là một công trình kiến trúc Gothic toa lạc tại giao lộ đường số 9 và Santa Clara. Nhà thờ xây dựng hoàn thành vào năm 1888.

 

Đến năm 1906, nhà thờ bị phá hủy trong trận động đất ở San Francisco. Năm 1907, nhà thờ thứ hai được xây dựng để thay thế cho nhà thờ bị động đất phá hủy. Đến thập niên 1960, nhà thờ thứ hai đã không còn phù hợp với số lượng giáo dân đến ngày một đông cùng hiện trạng xuống cấp, hư hại ngày một nặng nề. Năm 1967, ngôi nhà thờ thứ ba được xây dựng. Nhà thờ tọa lạc tại góc đường số 8 và Santa Clara.

 

Năm 1981, nhà thờ Thánh Patrick trở thành nhà thờ Chánh Tòa của Giáo Phận San Jose dưới sự cai quản của Đức Giám Mục Pierre Du-Maine. Đến năm 1987, Giáo Phận San Jose di chuyển tòa chính tòa về nhà thờ Thánh Giuse và nhà thờ Thánh Patrick trở thành nguyên Chánh Tòa - St. Patrick Proto-Cathedral.

 

Ngày 1 tháng 7 năm 1999, Đức Giám Mục J.Patrick McGrath, Giám mục Giáo Phận San Jose thấu hiểu mong muốn và nguyện vọng của cộng đồng Công Giáo Việt Nam nên đã thành lập Giáo Xứ Thể Nhân cho người Việt Nam. Nhà th Thánh Patrick được chọn là nhà thờ Việt Nam với danh hiệu là Giáo Xứ Việt Nam Thánh Patrick. Giáo Xứ Thánh Patrick vẫn tiếp tục là một giáo xứ tòng thổ, phục vụ cộng đồng giáo dân đa ngôn ngữ.

St. Patrick's Church has a long history. This is one of the first two Catholic parishes in San Jose, CA established in 1872. Since the 1980s, this place has gathered many Vietnamese Catholics and has become a parish for Vietnamese people. Saint Patrick's Church was originally a Gothic building located at the intersection of 9th and Santa Clara streets. Construction of the church was completed in 1888.

 

In 1906, the church was destroyed during the San Francisco earthquake. In 1907, a second church was built. By the 1960s, the second church was no longer suitable for the growing number of parishioners and began to significantly deteriorate. In 1967, the third church was built. The church was located at the corner of 8th and Santa Clara streets.

 

In 1981, St. Patrick's Church became the Cathedral of the Diocese of San Jose under the direction of Bishop Pierre DuMaine. In 1987, the Diocese of San Jose moved the Cathedral of the Diocese of San Jose to St. Joseph's Church. St. Patrick's Church became a proto-cathedral, renamed as St. Patrick Proto-Cathedral.

 

On July 1, 1999, Bishop Patrick J. McGrath, Bishop of San Jose, understanding the wishes and aspirations of the Vietnamese Catholic community, established a personal Parish for Vietnamese people. St. Patrick's Church was selected as the Vietnamese church with the title of St. Patrick's Vietnamese Parish. Saint Patrick's Parish also continued to serve multilingual parishioners in the area.

bottom of page