top of page

BAN GIÚP LỄ - ALTAR SERVERS

OLLV.png
OLLVAS.png

Tuyển Các Em Giúp Lễ - Recruiting New Altar Servers

Hằng năm, giáo xứ Đức Mẹ La Vang chúng ta thường kêu gọi các em vừa lãnh nhận Bí Tích Rước Lễ Lần Đầu tham gia vào Ban Giúp Lễ. Nhưng vì vừa qua giáo xứ lo tổ chức lễ cung hiến và khánh thành nhà thờ, nên việc tuyển mộ các em giúp lễ mới chưa được thực hiện. Nay, giáo xứ kêu gọi các phụ huynh ghi danh cho con cái tham gia vào Ban Giúp Lễ, phục vụ Bàn Thờ.

 

Có ba lợi ích cho các em tham gia Ban Giúp Lễ: 

  • Thứ nhất, các em sẽ tập khả năng tổ chức, vì các em cần phải nghĩ ra trước những gì sắp được thực hiện tiếp theo trong Thánh Lễ và làm việc hài hoà với các em khác trong đội.

  • Thứ hai, các em tập khả năng lãnh đạo, vì sẽ dạn dĩ đứng và di chuyển trước cả cộng đoàn phụng vụ.

  • Thứ ba, các em phục vụ bàn thánh và gần các linh mục. Nên các em sẽ đến gần với Bàn Thánh và thân thiện với sinh hoạt của nhà thờ.

Xin liên lạc với cha phụ tá Giuse Vũ Đăng Khoa và cũng là cha linh hướng cho Ban Giúp Lễ để ghi danh và biết ngày giờ huấn luyện.

Every year, Our Lady of La Vang Parish invites children who have just received the Sacrament of First Communion to become altar servers. However, because the parish recently took care of the dedication and inauguration of the church, the recruitment of new altar servers has not been done. Now, the parish is calling on parents to enroll their children to be altar servers.

There are three benefits for you to become an altar server:

  • First, they will practice organizing, as they need to think ahead of what is going to be done at Mass and work in harmony with the other children on the team.

  • Second, they practice leadership, because they will boldly stand and move in front of the entire liturgical community.

  • Third, the children serve at the altar and near the priests. So, they will come close to the Holy Altar and be friendly with the activities of the church.

 

Please contact us at ollvbangiuple@gmail.com, for more information on training dates and registration.

Liên Lạc Ban Giúp Lễ / Contact the Altar Server Committee.
Please email: ollvbangiuple@gmail.com
bottom of page