top of page

THIẾU NHI THÁNH THỂ - ĐOÀN ANRÊ DŨNG LẠC
VIETNAMESE EUCHARISTIC YOUTH MOVEMENT ANR
Ê DŨNG LẠC CHAPTER

OLLV.png
TNTT ADL .png

Lịch Sử Thành Lập Đoàn

Năm 1993 Đoàn Anrê Dũng Lạc ra đời trong sự khuyến khích và nâng đỡ của Cha Chánh Xứ Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, Cha Giuse Nguyễn Văn Thư. Với khẩu hiệu “Vươn Lên” trong suốt 30 năm trôi qua, Đoàn vẫn luôn cố gắng đứng vững qua sự thương yêu của các Cha Tuyên Úy. Từ những ngày đầu tiên với Cha Phêrô Phạm Văn Chính đến hôm nay với Cha Gioan Nguyễn Trân.

Lời Chúa trong Thánh Kinh va Giáo Huấn của Giáo là nền tảng để giáo dục và hướng dẫn giới trẻ trong các hoạt động và sinh hoạt Đoàn. Đến với Thiếu Nhi Thánh Thể các em được học hỏi cũng như sinh hoạt vui chơi qua những giờ khoá như: Tìm hiểu về Thánh Kinh , Đời Sống Tôn Giáo, Lịch Sử Việt Nam, hiểu viết về Phong Trào, kèm theo những trò chơi chuyên môn trong các buổi picnic và đặc biệt là Sa Mạc Hừng Đông hằng năm vào tháng Tám.

Các em cũng được khuyến khích tham dự các giờ sinh hoạt cộng đồng, tham gia Ca Đoàn Thiếu Nhi hoặc các nhóm phụng vụ như Giúp Lễ, đọc Sách Thánh, làm việc từ thiện vào các dịp lễ quanh năm, hoặc tham gia các chiến dịch thi đua quyên góp tiền cho các trẻ em nghèo khổ tại Việt Nam .v.v...

Hiện tại Đoàn có 20 em Đoàn Sinh các cấp, với sự hướng dẫn của 30 Huynh Trưởng.

Đoàn sinh hoạt từ 2:30 chiều mỗi Chúa Nhật tại nhà thờ St. John the Baptist. Xin mời qúy vị phụ huynh cho các em ghé thăm và tham dự các sinh hoạt với các anh chị Huynh Trưởng.

The History of ADL

In 1993, the Andrew Dung Lac Chapter of the Vietnamese Eucharistic Youth Movement was born with the encouragement and support of the Parish Priest of Queen of Martyrs Parish, Father Joseph Vanthu Nguyen. With the slogan "Rise Up" for 30 years, the Chapter has always tried to stand firm through the love of the Chaplains. From the first days with Father Peter Chinh Van Pham to today with Father Khoa Vu.

The Word of God in the Bible and the Teachings of the Church are the foundation for educating and guiding the youth in the activities of the Chapter. Coming to the Vietnamese Eucharistic Youth Movement (TNTT), they can learn as well as have fun through classes such as: Learning about the Bible, Religious Life, Vietnamese History, and understanding writing about the Movement, accompanied by games in picnics and especially the annual Chapter Camp in August.

Children are also encouraged to attend community activities, join the Children's Choir or liturgical groups such as altar servers, read the Bible, do charity work on holidays throughout the year, or participate in campaigns to raise money for poor children in Vietnam, etc.

Currently, the Chapter has 20 students at all levels, with the guidance of 30 Youth Leaders.

The group meets from 2:30 pm every Sunday at St. John the Baptist Catholic Church in Milpitas. Parents, please invite your children to visit and participate in activities with the Youth Leaders of this Chapter.

bottom of page