top of page

BAN GIÁO LÝ DỰ TÒNG -
RITE OF CHRISTIAN INITIATION OF ADULTS

Ban Giáo Lý Dự Tòng được hình thành năm 2000 để giúp người trưởng thành chưa lãnh nhận phép rửa trở thành người Kitô hữu qua Ba Bí Tích Khai Tâm.

Ban Giáo Lý Dự Tòng thực hiện sứ mệnh này theo tiến trình khai tâm cho người trưởng thành gồm 4 giai đoạn:

  1. Giai đoạn tiền dự tòng: giúp tìm hiểu về Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa Ba Ngôi và giáo hội Công Giáo.

  2. Giai đoạn dự tòng: giúp những người dự tòng phát triển đức tin qua việc học hỏi về Đức Tin, Thánh Kinh, Phụng Vụ, Bí Tích, và đời sống cầu nguyện.

  3. Giai đoạn thanh luyện và soi sáng: rơi vào mùa chay, người dự tòng sẽ được tham dự những nghi thức Sai Đi, Tuyển Chọn và Xét Nghiệm và chuẩn bị cho họ tham dự lễ trọng Phục Sinh và lãnh nhận các Bí Tích.

  4. Giai đoạn nhiệm huấn: trong mùa Phục Sinh, người tân tòng cảm nghiệm sâu xa là người Kitô hữu, đồng thời cũng để thắt chặt tình giao hảo và giây liên kết với cộng đồng tín hữu.Bốn giai đoạn này được tiếp nối nhau qua các nghi thức: Tiếp Nhận, Sai Đi và Tuyển Chọn, Xét Nghiệm và Bí Tích Khai tâm.

 

Hiện nay Ban Giáo Lý Dự Tòng tiến hành giai đoạn tiền dự tòng qua việc tiếp xúc với người tìm hiểu về đạo Công giáo vào mỗi tối thứ ba lúc 7:30 – 9:00 tối tại phòng 106 trong khu vực hội trường giáo xứ.
 

Song song với chương trình Việt ngữ, chúng tôi cũng có chương trình giáo lý bằng tiếng Anh cho các em từ 6 tuổi trở lên muốn được chịu Bí Tích Rửa Tội hoặc các Bí Tích khác.

 

Lớp Giáo Lý Dự Tòng khai giảng hàng năm vào Chúa Nhật đầu tiên của thánh 8 và các người dự tòng được chịu ba Bí Tích khai tâm vào đêm vọng Phục Sinh năm sau, lớp học mãn khóa vào lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Liên Lạc Ban Giáo Lý Dự Tòng
Nếu muốn liên lạc Ban Giáo Lý Dự Tòng, xin gọi văn phòng giáo xứ ở số 408-291-6280
bottom of page