top of page

GIỜ THÁNH LỄ - MASS TIMES

Chương Trình Thánh Lễ Mỗi Chúa Nhật / Sunday Mass Schedule:

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang (389 E. Santa Clara St. San Jose, CA 95113): 
Thứ Bảy / Saturday: 4:00PM (English/Việt) & 5:30 PM (Việt)
​Chúa Nhật / Sunday: 7:30AM, 9:00AM, 10:30AM, 12:00 PM (Spanish), 4:00PM, 5:30 PM


Trung Tâm Công Giáo (2849 S. White Rd. San Jose, CA 95148): 
Thứ Bảy / Saturday: 5:00 PM (Việt)
​Chúa Nhật / Sunday: 8:00AM, 9:30 AM & 11:00 AM (Việt)

St. Frances Cabrini Catholic Church (15333 Woodard Rd. San Jose, CA 95124): 
Thứ Bảy / Saturday: 6:45 PM (Việt)

Holy Family Catholic Church (4848 Pearl Ave. San Jose, CA 95136): 
Thứ Bảy / Saturday: 7:00PM (Việt)

St. John the Baptist Catholic Church (279 S. Main St. Milpitas, CA 95035): 
Chúa Nhật / Sunday: 4:00 PM (Việt)


St. Victor Catholic Church (3108 Sierra Rd. San Jose, CA 95132): 
Chúa Nhật / Sunday: 7:00 PM (Việt)

Chương Trình ​Thánh Lễ Ngày Thường Tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang /
Daily Mass S
chedule at Our Lady of La Vang Parish:

 

Monday through Friday - Thứ Hai đén Thứ Sáu: 7:00AM & 6:00 PM
Saturday - Thứ Bảy: 8:00AM

bottom of page