top of page

UPCOMING EVENTS

8_16 - Youth Night.jpg

THÁNH LỄ ONLINE - LIVESTREAM MASSES

SỨ MỆNH - OUR MISSION

Xây dựng một cộng đoàn Kitô hữu hiệp nhất yêu thương, sống chứng nhân Phúc Âm và kết hiệp với Chúa, noi gương Mẹ Maria qua việc cử hành phụng vụ bí tích và kinh nguyện tôn vinh, đào luyện đức tin và đời sống tâm linh, đẩy mạnh sinh hoạt mục vụ giới trẻ, phát triển hội đoàn Công giáo tiến hành, và thăng tiến đời sống gia đình theo truyền thống văn hóa Công Giáo Việt Nam.

Building a Christian community united in love, through living as a witness to the Gospel and in union with the Lord, following the example of Mary through the celebration of the sacramental liturgy and prayer of honor, formation of faith and spiritual life, promoting youth pastoral activities, developing Catholic associations, and promoting family life according to Vietnamese Catholic cultural traditions.

Chương Trình ​Thánh Lễ Ngày trong tuần Tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Daily Mass Schedule at Our Lady of La Vang Parish

Monday through Friday - Thứ Hai đến Thứ Sáu: 7:00AM & 6:00 PM
Saturday - Thứ Bảy: 8:00AM & 5:30PM (for Sunday Mass)

bottom of page